Algemene Nuus / General News

Societas Christmas Care Box

Skenk ‘n Societas Omgee Kersboks en maak ‘n kindjie van die Klein-Karoo se hart bly! Skandeer die QR-kode of volg die skakel na die Google vorm en voltooi. Inskrywings sluit 20 September, die naam en besonderhede van die ontvanger word teen 26 September aan jou gestuur en die Kersboks moet teen 13 Oktober by die betrokke registeronderwyser wees.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-SNDmy4blX5_2rEaBe_51lH6m-8tS04QcUBKMHJ5LtXjtg/viewform

Donate a Societas Christmas Care Box and make a child from the Klein Karoo very happy! Scan the QR code on the poster or follow the link to the Google Form. Pledges close 20 September and you will receive the name and details of the recipient by 26 September. The Christmas Box should be sent to your register teacher by Friday October 13th.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-SNDmy4blX5_2rEaBe_51lH6m-8tS04QcUBKMHJ5LtXjtg/viewform