Algemene Nuus / General News

Sport- en kultuurfoto’s / Sport and culture photos

Sport- en kultuurfoto’s / Sport and culture photos

Foto’s word op 17 en 20 September geneem / Photos will be taken on 17 and 20 September.

Vrydag 17 September

Maandag 20 September

Leerders wat sportfoto’s voor eerste pouse neem, mag in vol wedstryddrag skool toe kom en na afloop van hul foto hul skoolklere aantrek.

Learners who are taking sport photos before first break may come to school in full match kit and get changed into school uniform after their photos have been taken.