Algemene Nuus / General News

Stellenbosch united in Mathematics (SUM project)

Grendeltyd 2020 het onderwysers gedwing om te leer hoe om tegnologie in te span en nuwe onderrigmetodes te gebruik. Na aanleiding hiervan het Remgro die wiskundedepartement van Paul Roos genader met die idee om hierdie nuwe kennis met die omgewing se skole te deel en so ontstaan die SUM-projek. Die projek word befonds en ondersteun deur Remgro.

Stellenbosch united in Mathematics het aan die begin van 2021 afgeskop en bestaan uit twee komponente. Die eerste komponent is die ontwikkeling van kort video’s wat die Wiskunde sillabus vir Graad 8 tot 12 sal dek. Hierdie video’s is in Afrikaans en Engels beskikbaar op ‘n webtuiste sowel as YouTube-kanaal. Die video’s word deur leerders gebruik as ‘n ekstra hulpbron en word ook deur onderwysers gebruik in hul beplanning en voorbereiding.

The second component to the project consists of teacher collaboration between the mathematics teachers of 5 Stellenbosch schools. This includes the development and mentoring of new teachers as well as broadening the knowledge and building the confidence of all the mathematics teachers through one-on-one sessions and small workshops.

We look forward to all the positive outcomes and new ideas that can come from the project as it grows.

For more information – visit
https://www.youtube.com/channel/UCX72_nuwW_qqPfawJXDNYdw