Algemene Nuus / General News

Tax season – decide how your money is spent!

Tax season – decide how your money is spent!

Belastingseisoen – neem beheer van die aanwending van jou belastinggeld!

Liefdadigheidsskenkings is belastingaftrekbaar en daar is verskeie Paul Roos Gimnasium projekte wat kwalifiseer vir belastingaftrekkings. Nou kan u seker maak dat u belastinggeld u gemeenskap direk bevoordeel. Sien besonderhede in die aangehegte brief.

PRG Dontations Tax Deductions_Final

Tax season – decide how your tax money is spent!

You can deduct charitable donations when you do your taxes. Paul Roos Gymnasium offers various tax deduction vehicles.  Now you can make sure that your tax money benefits your community directly. See details in the letter attached.