Algemene Nuus / General News

Tour Refunds

Tour Refunds

Daar is ‘n administratiewe proses wat die skool moet afhandel voordat enige terugbetalings vir toere gemaak kan word en ons vra u begrip hiervoor.

Indien u reeds vir ‘n toer betaal het, wat nie gaan plaasvind nie, stuur asb. die volgende inligting per e-pos aan cbezuidenhout@paulroos.co.za

Sport, ouderdomsgroep, toerverwysing, leerdernaam en bedrag wat u betaal het. Heg asb. ‘n bewys van die betaling aan en die rekeningbesonderhede vir die terugbetaling.

________________________________

We have to conclude an administrative process to accommodate the refunds of  cancelled tours. If you have paid for a tour, that has been cancelled, please send an e-mail to cbezuidenhout@paulroos.co.za with the following information:

Sport, age group, tour reference, learner’s name and the amount paid. Please attach proof of payment and details of  the account for the refund.

We appreciate your understanding of the matter.