Algemene Nuus / General News

Vakveranderinge / Subject changes 2020

Vakveranderinge / Subject changes 2020

Graad 9 van 2020 Vakveranderinge. Print en voltooi asb. die vorm indien u seun van vak wil verander vir volgende jaar. Voltooide vorms moet by Kamer 14 ingehandig word.

Gr 8 9 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING

Grade 11 & 12 of 2020: Print and complete the form if you son wants to change a subject for next year. Competed forms must be handed in at Room 14.

Gr 10 – 12 PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING