Algemene Nuus / General News

Wiskunde Olimpiades / Mathematics Olympiad

Wiskunde Olimpiades / Mathematics Olympiad

SA Wiskunde Olimpiade Rondte 1 Resultate

SAMO Round 1 results 2018

UCT MATHEMATICS COMPETITION TEAM 2018/UK WISKUNDEKOMPETISIE-SPAN 2018

Die onderstaande leerders is die top 15 leerders van elke graad volgens die SA Wiskunde-Olimpiade rondte 1. Hierdie leerders gaan Paul Roos by die UK Wiskundekompetisie verteenwoordig op 19 April 2018.

UCT Maths competition team 2018