COVID-19: Akademie / Academics

Academic related enquiries: please contact the respective teacher responsible for a specific subject. Please find a list of teachers and the corresponding subjects at https://paulroos.co.za/prg-personeel-staff/

Akademieseverwante navrae: kontak die betrokke onderwyser wat vir ‘n spesifieke vak verantwoordelik is. Vind ‘n lys met onderwysers en die ooreenstemmende vakke by https://paulroos.co.za/prg-personeel-staff/