Kontakpersoon / Contact Person

Kontakpersoon / Contact Person

All application forms to be handed in or posted (no fax or email applications please) to the Rector’s secretary, Ms Christine van Niekerk. All applications will be documented en checked.

U sal per e-pos erkenning van ontvangs kry of ingelig word ten opsigte van ontbrekende dokumente.

Alle navrae kan gerig word aan Me Christine van Niekerk:
info@paulroos.co.za
021 887 0017