Kontakpersoon / Contact Person

All Grade 8 application forms to be handed in or posted (no fax or email applications please) to Ms Louise Carstens.

Grade 9 applications to be handed in to Ms Christine van Niekerk.

‘n Ontvangserkenning sal aan u per e-pos of per brief uitgereik word.  Daarin sal aangedui word of daar nog uitstaande dokumente is.

Alle navrae kan gerig word aan Me Christine van Niekerk
info@paulroos.co.za
0218870017