Kontakpersoon / Contact Person

Grade 8 application forms to be handed in to Ms Louise Carstens.

Grade 9 -11 applications to be handed in to Ms Christine van Niekerk.

‘n Ontvangserkenning sal aan u per e-pos of per brief uitgereik word.  Daarin sal aangedui word of daar nog uitstaande dokumente is.

Enquiries can be directed to Ms Christine van Niekerk
info@paulroos.co.za
021 887 0017