Kontakpersoon / Contact Person

Kontakpersoon / Contact Person

All application forms to be handed in or posted (no fax or email applications please) to Ms Louise Carstens.  All applications will be documented and checked.

‘n Ontvangserkenning sal aan u per e-pos of per brief uitgereik word.  Daarin sal aangedui word of daar nog uitstaande dokumente is.

Alle navrae kan gerig word aan Me Christine van Niekerk
info@paulroos.co.za
0218870017