Aansoekprosedure Gr 9-12 / Application procedure Gr 9-12

AANSOEKE – GRAAD 9 – 12 (2023)

Aansoeke open op Dinsdag 19 Julie 2022.

Die proses is as volg:

  1. Druk ons aansoekvorm, Gr 9 vakkeusevorm / Gr 10 -12 vakkeusevorm en huidige skool inligtingsvorm.
  2. Voltooi die aansoekvorm en vakkeusevorm volledig.
  3. Handig die inligtingsvorm aan die huidige skool vir voltooiing en versending aan PRG.
  4. Handig die voltooide aansoekvorm en stawende dokumente by Christine van Niekerk, Paul Roos Gimnasium, in.

Slegs volledige aansoeke sal aanvaar word.
Moet asseblief nie vorms vaskram of enige lêers gebruik nie – gebruik slegs een skuifspeld.

Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

_________________

APPLICATIONS – GRADE 9 – 12 (2023)

Applications open on Tuesday, 19 July 2022.

The process is as follows:

  1. Print our application form, Gr 9 subject choice form / Gr10-12 subject choice form and the present school information form.
  2. Complete the application and subject choice forms.
  3. Hand the general information form to the present school for completion and submission to PRG.
  4. Hand in the completed application form and requested supporting documents at Christine van Niekerk, Paul Roos Gymnasium.

Only complete applications can be accepted.
Please do not staple any forms or use any files – use only one paperclip please.

Parents will receive further correspondence from the school.