Aansoekprosedure Gr 9-12 / Application procedure Gr 9-12

AANSOEKE – GRAAD 9 – 12 (2025) (See below for english version)

Prospektus 2024

Aansoeke open op 9 Julie tot 16 Augustus 2024.

Die proses is as volg:

  • Voltooi die aansoekvorm, WKOD-vorm en vakkeusevorm volledig.
  • Handig die inligtingsvorm aan die huidige skool vir voltooiing en versending aan PRG.
  • E-pos die aansoek en stawende dokumente na info@paulroos.co.za of handig dit by Christine van Niekerk, Paul Roos Gimnasium, in.

Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

_________________

APPLICATIONS – GRADE 9 – 12 (2025)

Prospectus 2024(1)

Applications open on 9 July until 16 August 2024.

The process is as follows:

  • Complete the application, WCED Transfer and subject choice forms.
  • Hand the general information form to the present school for completion and submission to PRG.
  • Email the completed form and supporting documents to info@paulroos.co.za or hand the documentation in at Christine van Niekerk, Paul Roos Gymnasium.

Parents will receive further correspondence from the school.