Societas Komitee / Committee

Baie geluk aan ons nuwe Societas komitee vir 2020.

Stefan Smit – Voorsitter

Stephan Bekker

Kieran Donough

Tyler Geldenhuys

Chad Hamman

Dirk Hoffman

Michiel Kuhn

Leigh-Rae Luitjies

Anthonie Muller

Mathias Smith

Enige navrae of voorstelle kan aan die komitee-lede of Juf  Pienaar rpienaar@paulroos.co.za gerig word.