Vakatures | Vacancies

Vakature: Gr 8 – 9 EBW / Gr 10 – 12 Ekonomie

See pdf for more information.

vakature_EBW_Ekon

 

Vacancy: Gr 8 – 9 EMS / Gr 10 – 12 Accounting

See pdf for more information.

vakature_EBW_REK

 

Vakature: Gr 8 – 12 Afrikaans Huistaal 

See pdf for more information.

vakature_AFR HT

 

Vakature: Gr 8 – 12 Afrikaans Eerste Addisionele Taal

See pdf for more information.

Vakature_AFR EAT

 

Vacancy: Gr 8 – 9 Creative Arts | Skeppende Kunste

See pdf for more information.

SK_2025

 

Vacancy: Head of Athletics | Atletiekhoof 

See pdf for more information.

Vacancy__Head of Athletics 2024

Vakature__Atletiekhoof 2024