Splendidior Brand Shop

Besoek die Splendidior winkel vir alle nuwe skooldrag, sportdrag en ondersteunersdrag. Die winkel is op die skoolterrein onder die Japie Krige-saal, langs Roosinbosch kafeteria.

PRG Skooldrag

Neem asseblief kennis dat die offisiële PRG-kleredragdokument tans opgedateer word en teen Maandag 27 November op die webblad gelaai sal word. Intussen, vir enige dringende navrae, kontak asb vir Bradley by Splendidior.

Besigheidsure 2024

Kontak
Epos: splendidior@dejagers.co.za
Landlyn: 023 004 1568
WhatsApp: 066 294 0629

____________________________

Visit Splendidior brand shop for all new school uniforms, sport- and supporter apparel.

The brand shop is located below the Japie Krige hall and adjacent to Roosinbosch cafeteria.

PRG School Uniform

Please bear in mind that the official PRG uniform document is being updated and will be made available on Monday, 27 November on this webpage. In the meantime, for any urgent enquiries, please contact Bradley at Splendidior.

 

Shop hours 

Besigheidsure 2024

Contact
Email: splendidior@dejagers.co.za
Landline: 023 004 1568
WhatsApp: 066 294 0629