Jaarprogram / Year Programme

Kwartaalprogram Kwartaal 1-2021 / Term programme for Term 1-2021

Term 1 Kwartaal 1 2021

 

Jaarprogram / Year Calender

2021 Kalender

(Please note the 2021 Year Program is under revision / 2021 Jaarprogram word tans hersien)

Veranderinge aan Jaarprogram / Changes to Year Calender

  • 9 Februarie: 17:00 Remgro Meet & Greet for SCR at Markötter skuif na 14 April
  • 18 Maart: PRG Classic Gholfdag skuif na Vrydag 28 Mei 2021

 

Veranderinge aan Sportkalender / Changes to Sport Calender

SPORTKALENDER UITSTEL _ KANSELASIES_SPORT CALENDAR POSTPONED _ CANCELLATION UNTIL 12-03-2021_FIN

 

DBE Final School Calendar 2021

Approved Final School Calender 2021_V2 Februarie 2021