Jaarprogram / Year Program

Sien aangeheg die jaarprogram van 2020 / See attached the year program of 2020.

Kalender 2020 Finaal

Veranderinge / Changes / Byvoegings / Additions

  • 7 Maart: WP Atletiek Kampioenskappe skuif na 13/14 Maart by Daljosaphat in die Paarl.
  • 4 April: Athletics ASA u.18 T & F skuif na 26-28 Maart
  • 14 Maart: Rugby Kampe is gekanselleer
  • 20 Maart: 14A en 15A rugby datums verander na 18 Maart
  • Sanggroep Toer/Kompetisie 24 April tot 8 Mei 2020
  • Koordinee op 17 Augustus skuif na 11 Augustus 18:00 vir 18:30 by Markotter
  • 17 Oktober Duits Olimpiade