PRG: Beheerliggaam / Governing Body

2023 BEHEERLIGGAAM / GOVERNING BODY

Chairperson:
Walter Andrag

Ondervoorsitter:
Malan Erasmus

Treasurer:
Tersius Bruwer

Sekretaris:
Gwen Olivier

Ouerlede:
Roelou Slabbert
Dirk Coetsee
Conrad Moolman
Johan van der Merwe

Onderwyslede:
Frans van Niekerk

Nie-onderwyslede:
Sandra Pienaar

Gekoöpteerde lede:
Kobus Badenhorst
AC Blume
Edwin Swanepoel

OSU-verteenwoordiger:
Niel Roode