Opedag / Open Day

PRG Opedag/Open Day – 15 Feb 2022

2022 Opedag

Besprekings open 1 Februarie op Quicket Events | Quicket – verwysing Paul Roos Gimnasium Opedag 2022 / Paul Roos Gymnasium Open Day 2022.

https://bit.ly/Ope2022

Beskikbare tydgleuwe:

 • Byeenkoms: 17:30 of 19:00
 • Koshuisbesoeke: vanaf 18:15 tot en met 19:00

Neem asb kennis:

 • Besprekings is noodsaaklik.
 • Bywoning is slegs beskikbaar in die tydgleuf bespreek.
 • As gevolg van beperkte spasie kan slegs ouers en voornemende Gr. 8 2023 leerders geakkommodeer word.
 • Parkering is op die skoolgrond beskikbaar.
 • Vertoon Quicket kaartjie by sekuriteit as bewys van bespreking.

Paul Roos Gimnasium sien daarna uit om u en u seun te ontmoet.

Open Day 2022

Bookings open February 1 at Quicket Events | Quicket – reference Paul Roos Gymnasium Open Day 2022 / Paul Roos Gymnasium Open Day 2022.

https://bit.ly/Ope2022

Available time slots:

 • Event: 17:30 or 19:00
 • Hostel visit: from 18:15 until 19:00

Please take note:

 • Booking is essential.
 • Attendance is only available in the time slot reserved.
 • Due to the limited space available only parents and prospective Gr. 8 learners to attend.
 • Parking is available on the school grounds.
 • Display Quicket ticket at security as proof of reservation.

Paul Roos Gymnasium is looking forward to meeting you and your son.