Fooie / Fees

Fooie / Fees

ONDERRIGGELD | TUITION FEES  –  2018

R33 700 per jaar / R3 370 per maand vir 10 maande vanaf Februarie tot November.

School fees are levied on 1 February and are payable on 28 February.  You may, however, apply to pay by means of instalments.  You may make use of a debit order, post-dated cheques or electronic transfers.  Details as follows:

Skoolrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch Takkode:    632005
Tjekrekeningnommer:        0410-142-791

Sien aangeheg die betaalwyse vir die skoolfooie.

BETAALWYSE PRG 2018

PAYMENT OF SCHOOL FEES 2018

Tours, school books (excluding textbooks provided by WCED) and school uniform is not included in school fees.

KOSHUISGELD | HOSTEL FEES – 2018

R42 000 per year / R10 500 per term  (laundry excluded)

R43 400 per year / R10 850 per term (laundry included)

Losiesgelde word gehef op 1 Februarie en is betaalbaar op 28 Februarie. U kan egter ook aansoek doen om die verskuldigde bedrag in 4 of 10 paaiemente te vereffen. Indien u verkies om kwartaalliks/maandeliks te betaal, is die paaiemente vooruit betaalbaar.

Koshuisrekening besonderhede:

Paul Roos Gimnasium Koshuise
ABSA Stellenbosch Takkode:    632005
Tjekrekeningnommer:        405-185-2991

See attached the payment form for the hostel fees.

KOSHUIS BETAALWYSE 2018

KOSHUIS BETAALWYSE 2018 MATRIEKS

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2018

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2018 MATRICS