Fooie / Fees

SKOOLGELD / SCHOOL FEES 2024

R57 330 per jaar / per annum

Betalingsopsies word in betaalwysevorms uiteengesit.
Payment options are indicated on the payment of school fee forms.

 

 

KOSHUISGELD / HOSTEL FEES 2024

R65 000 per jaar / per annum

Betalingsopsies word in betaalwysevorms uiteengesit.
Payment options are indicated on the payment of school fee forms.