Reünies 2024 / Reunions 2024

Sien asb. die aanlyn-databasis deur hierdie skakel te volg: https://prg.alumnet.co.za

Registreer of teken aan en bring asb. u profiel op datum om sodoende die OSU-kantoor in staat te stel om u op hoogte te bring van gesellighede en reünies.

Reünies

1979      Quiten Smit – 16, 17 Augustus 2024

1984      André Cilliers – 19, 20 Julie 2024

2009      Johan Conradie – 16, 17 Augustus 2024

2014      Calvin Nell – 15, 17 Augustus 2024

2019      Chris Albertyn – 16, 17 Augustus 2024

Alle navrae kan gerig word aan oldboys@paulroos.co.za

Die Senior Old Boys se offisiële reünie vind plaas op Vrydag 8 November 2024

Navrae is baie welkom: oldboys@paulroos.co.za – 021 883 8627