Reünies 2021 / Reunions 2021

Sien asb die aanlyn-databasis deur hierdie skakel te volg: https://prg.alumnet.co.za

Registreer of teken aan en bring asb. u profiel op datum om sodoende die OSU-kantoor in staat te stel om u op hoogte te bring van gesellighede en reünies.

The official reunion weekend is 20 & 21st May 2022.

Classes of: 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 |2002 | 2007 | 2012
Friday 20 May 2022: Welcoming early morning in the Japie Krige hall and the Annual Mass Reunion | Old Boys’ Dinner | AGM at 18:00 in the PRG Centrum.
Saterdag 21 Mei 2022: Sport teen HJS (Paarl Bois Haai) en reüniekuiers oral op die dorp en omgewing soos beplan deur betrokke jaargroepe se swepe.

Kindly note, all year groups are most welcome at the Annual Mass Reunion.

Senior Old Boys se offisiële reünie vind plaas op Vrydag 11 November.

Al die jaargroepe tussen 1950 tot 1969 is baie welkom.
10:00, Verwelkoming op die skoolgrond en
12:00 ‘n Gratis middagete in die Long Room op Markötter Sportgronde.
Gades is welkom om u te vergesel, teen R180.

Navrae is baie welkom: Elza van der Walt – oldboys@paulroos.co.za – 021 883 8627 | Stephanie Nel – oldboys2paulroos.co.za – 021 883 8627