Reünies 2021 / Reunions 2021

Sien asb die aanlyn-databasis deur hierdie skakel te volg: https://prg.alumnet.co.za

Registreer of teken aan en bring asb. u profiel op datum om sodoende die OSU-kantoor in staat te stel om u op hoogte te bring van gesellighede en reünies.

The official reunion weekend is 15 October 2021, C-19, permitting.

Classes of: 1955 | 1956 | 1960 | 1961 | 1965 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1976 | 1981 | 1985 | 1986 |1990 | 1991 | 1995 | 1996 | 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011

Welcoming early morning on the school grounds and the Annual Mass Reunion | Old Boys’ Dinner | AGM at 18:00 in the PRG Centrum.

Kindly note, all year groups are most welcome at the Annual Mass Reunion.

Navrae is baie welkom: Elza van der Walt – oldboys@paulroos.co.za – 021 8838627