Reünies 2023 / Reunions 2023

Sien asb. die aanlyn-databasis deur hierdie skakel te volg: https://prg.alumnet.co.za

Registreer of teken aan en bring asb. u profiel op datum om sodoende die OSU-kantoor in staat te stel om u op hoogte te bring van gesellighede en reünies.

The official 2024 reunion weekend will be announced in October 2023.

Kindly note that all year groups are most welcome at the Annual Mass Reunion.

Die Senior Old Boys se offisiële reünie vind plaas op Vrydag 10 November 2023.

Al die jaargroepe tussen 1950 tot 1969 is baie welkom.

Die program sal soos volg verloop:
10:00  Verwelkoming voor die Japie Krige saal.
12:00  ‘n Gratis middagete in die Long Room op Markötter Sportgronde.  Gades is welkom om u te vergesel, teen R200 p.p.

Navrae is baie welkom: Leonie Nel – oldboys@paulroos.co.za – 021 883 8627