Oudskoliere Lidmaatskap / Old Boys Membership

LIDMAATSKAP | MEMBERSHIP

Life Membership
Aansoek om Lewenslidmaatskap
Life Membership

3-Jaarlidmaatskap
Aansoek om 3-Jaarlidmaatskap (2024-2026)
3 Year Membership-2024-2026

Hoekom as ‘n betaalde OSU-lid aansluit?

Oor die afgelope paar jaar het die OSU finansieël bygedra tot die volgende skoolprojekte:

  • Omskepping van die biblioteek na ‘n 3de IT-lokaal.
  • Opgradering van die vierkant van die LPR-gebou.
  • Opgradering van die metaalwerklokaal na J.F. Marais Biblioteek.
  • Aankoop van eiendom vir PRG-personeellid.

Graad 12 ouers – Vir u om te oorweeg | Grade 12 parents – Kindly consider

‘n Geskenk aan u seun: Old Boys  Lidmaatskap | A gift for your son: Old Boys’ Membership

GRADE 12 GIFT I GRAAD 12 GESKENK-1

GESKIEDENIS EN AGTERGROND

Die Oudskoliere-Unie (OSU) is in 1926 gestig, maar het in 1961 ‘n noemenswaardige rol in die skool se werksaamhede begin speel.

Die komitee het bestaan uit twaalf lede onder voorsitterskap van Piet Myburgh.  ‘n Konstitusie is in 1963 opgestel. Dit was ook die begin van die tradisie van ‘n oud-skolieredas.

Sien pdf vir meer inligting en lewendige skakels.

OUDSKOLIERE-UNIE I OLD BOYS UNION (3)

KONTAK | CONTACT

OSU-kantoor

Leonie Nel– 021 883-8627 | oldboys@paulroos.co.za
Marike Powell-Taljaard – 021 883-8627 | oldboys2@paulroos.co.za

OSU-Voorsitter

Nils Flaatten – 0824092020 | nilsflaatten@hotmail.com