Koshuise Algemene Inligting / Hostels General Information

Paul Roos Gimnasium beskik oor twee koshuise, Prima en Prima Nova en anneks Secunda.

Prima Koshuis

Prima huisves graad 8 tot 12 leerders – 104 in totaal. Die koshuisvader is Mr Willem de Villliers. Mr de Villiers e-pos  willemdv@paulroos.co.za

Prima Nova Koshuis

At present Prima Nova and Secunda is home to 172 learners in Grades 8 to 12.  The Housemaster is Mr Stephan Jordaan. Mr Jordaan’s e-mail sjordaan@paulroos.co.za

Koshuisassistente | Hostel assistants

Kriteria wat geld by die aanstelling van Koshuisassistente(‘n CV en polisieklaring word vereis)

  • Ongetroude manspersoneel kry voorkeur.
  • Ongetroude mans wat betrokke is by die skool deur byvoorbeeld afrigting van sport en kultuuraktiwiteite, word tweede oorweeg.
  • Enige ander studente wie se studies en klastye by die roetine van die koshuis inpas, word dan oorweeg.

Criteria for the appointment of Hostel assistants(A CV and police clearance are compulsory)

  • PRG staff. Single men gets preference.
  • Single men involved as coaches of extramural activities will be next up for consideration.
  • Any other University student who’s time table will fit in with the hostel routine.

 

KOSHUISBELIED / BOARDING HOUSE POLICY

PRG – KOSHUISBELEID_GERED_FINAAL

PRG – BOARDING HOUSE POLICY_EDITED_FINAL

 

KOSHUISDISSIPLINEBELEID / BOARDING HOUSE DISCIPLINARY POLICY 

PRG – KOSHUISDISSIPLINEBELEID_GERED_FINAAL

PRG – BOARDING HOUSE DISCIPLINARY POLICY_EDITED_FINAL