Societas

 

Welcome to the heart of community engagement at Paul Roos Gimnasium—Societas! Rooted in the rich ethos of our esteemed institution, community service has been an integral part of the Paul Roos experience since its inception.

The driving force behind the formalization and structuring of Societas was the visionary Mrs. Lize Rossouw, who recognized the potential for impactful change through dedicated community involvement.

Societas strewe daarna om ons leerders bloot te stel aan die bemagtigende aksie van “gee jou tyd eerder as jou besittings”.  Liefdadigheid gaan dus nie net oor fondsinsamelings  dmv civvy-dae nie, maar ook dienslewering en uitreik na behoeftiges.

The Societas badge, in the shape of a Superman sign, is certainly one of the most sought after badges. Societas badges can be earned as follows:

10 Hours Service Maroon Badge

 

30 Hours Service Blue Badge

 

50 Hours Service Gold Badge

 

For projects where you can earn hours please have a look at the ongoing project page or keep an eye on the announcements at school.

Mens sou kon redeneer dat gemeenskapsdiens nie iets is wat ‘n toekenning behoort te ontvang nie, maar baie tersiêre instansies vereis deesdae dat ‘n bewys van jou betrokkenheid in die gemeenskap jou aansoek moet vergesel.  Dit is juis om hierdie rede dat Paul Roos sy leerders die geleentheid bied, om op georganiseerde wyse, betrokke te raak by gemeenskapsdiens.

Societas is not merely a collection of projects; it is a living testament to the values we hold dear at Paul Roos Gimnasium. As we continue to evolve and grow, our commitment to community service remains unwavering, driven by the belief that through collective effort, we can make a meaningful difference in the world around us. Join us in the journey of Societas, where the power of community and service converge to create lasting positive change.