Societas

Societas

Paul Roos se gemeenskapsbetrokkenheid word uitgeleef deur middel van die Societas vereniging.  Societas strewe daarna om ons leerders bloot te stel aan die bemagtigende aksie van “gee jou tyd eerder as jou besittings”.  Liefdadigheid gaan dus nie net oor fondsinsamelings  dmv civvy-dae nie, maar ook dienslewering en uitreik na behoeftiges.

The Societas badge, in the shape of a Superman sign, is certainly one of the most sought after badges and definitely very hard to come by.  To qualify for a Superman badge you really have to be a super man.  This involves logging a certain amount of service hours in any of the various community projects that Paul Roos is involved in.

Mens sou kon redeneer dat gemeenskapsdiens nie iets is wat ‘n toekenning behoort te ontvang nie, maar baie tersiêre instansies vereis deesdae dat ‘n bewys van jou betrokkenheid in die gemeenskap jou aansoek moet vergesel.  Dit is juis om hierdie rede dat Paul Roos sy leerders die geleentheid bied, om op georganiseerde wyse, betrokke te raak by gemeenskapsdiens.

We can do no great things, only small things with great love.  ~ Mother Teresa