Vakkeuses / Subject Choices

Paul Roos Academic Sponsor / Akademiese Borg

Grade 8-9

Sien pdf / See pdf

Gr 8 – 9 Subject Choice

Gr 8 – 9 Vakkeuse

Grade 10-11

Please see the subject choice booklet for information regarding your son’s subject choice for Grade 10.

PRG_Subject Choice Booklet__2023(A)

PRG_Vakkeuse Boekie_ 2023(A)

Sien pdf vir Vakkeusegroepe

Subject Choice according to the Groups 2022

Algemene inligting:

  • Vakkombinasies hang af van klasgroottes, roosterbepalings en beskikbaarheid van personeel.  Dit is nie ‘n gegewe dat die vakkeuse noodwendig gaan gaan realiseer nie.
  • Fisiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie vereis Wiskunde.  Indien jy kies om Wiskundige Geletterdheid op ‘n latere stadium te neem beteken dit jy sal noodgedwonge ook dié vak(ke) moet verander.
  • Inligtingstegnologie (IT) word slegs as ‘n ekstra vak in graad 10 aangebied, na skoolure.  Indien ‘n leerder kies om voort te gaan met IT in graad 11 en 12 sal ‘n keusevak in afdeling C verval. Dit word na skool aangebied.
  • Ontwerp en Visuele Kuns word ook na skool by PJ Olivier aangebied.

Ekstra vakke:

  • Opsies: Inligtingstegnologie, Lewenswetenskap, Geskiedenis, Besigheidstudies, Ekonomie, Ontwerp, Visuele Kuns en Musiek.
  • Wanneer ‘n leerder ‘n ekstra vak neem, mag dit beteken dat hy twee vakke op een dag moet skryf in die eksamen.
  • Die onus berus op die leerder om die werk, assesserings en datums by die onderwyser te kry.  Geen ekstra klasse word vir ekstra vakke aangebied nie.