Borg ‘n Paul Rooser | Sponsor a Paul Rooser

You are the link to a legacy of excellence, tradition and brotherhood.
Invest in a worthy Paul Rooser in need of school and hostel fee support.

AGTERGROND / BACKGROUND

Sowat ses jaar gelede het ’n onrusbarende tendens na vore begin tree.  Sommige uitstekende aansoekers, nadat hulle by die skool aanvaar is, kon nie die aanbod aanvaar om hier te studeer nie. Die enkele rede was finansieël van aard.

Die borg van ’n leerling aan Paul Roos kan die ideale geskenk vir die skool wees. Hierdie geskenk kan daagliks op die sportveld, in die klaskamer, op die verhoog, tydens redenaarskompetisies en oral waar die skool verteenwoordig word, vir `n leerder van waarde wees.

Quite a number of pupils are sponsored by specific companies and old boys already. All these pupils are in some way contributing to the excellent results that the school is currently achieving.

Die bydraes van maatskappye, oudleerlinge, groepe en individue stel Paul Roos Gimnasium in staat om top-gehalte opvoeding vir sy leerders te verseker.

These contributions further allow Paul Roos Gymnasium to ensure that its facilities remain of the highest standard.

Jaarlikse skoolfooie: R57 330
Jaarlikse koshuisfooie: R65 000
Jaarlikse skool- en koshuisfooie: R122 330

Detailed proposal:

Sponsor a Paul Rooser Brochure 2024 _ English

Receipts for tax purposes will be issued for any amount in excess of R1000.

Hoe kan u help? | How can you help?

Monthly or quarterly contribution options.

Debit order options – Many drops fill a pot!

Bankbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 0410142791
Verwysing: Voorletter & Van + Legacy

Internasionale bydraes / International contributions:
Nasionale bankkode: 632005
BIC/Swift bankkode: ABSAZAJJ
ABSA Bank Ltd, Oude Bloemhof Gebou, Pleinstraat, Stellenbosch, 7600

The following sponsorship conditions will apply:

  • If preferred, the sponsorship will be anonymous.
  • The annual renewal of the sponsorship will be subject to the learner’s achievements and the financial position of the sponsor.
  • The sponsor will receive feedback on the project twice a year.

For more info on this worthy cause you can contact:

Photo credit: Lukas Stander