Algemene Nuus / General News

Gr 11: DREAM BIG EVENT

Gr 11: DREAM BIG EVENT

All Grade 11 Parents and their sons are invited to our DREAM BIG EVENT.


This event forms part of our Engage Program and it serves as a continuation of the Rite of Passage Ceremony that took place in your son’s Grade 8 year. The Dream Big Event aims to encourage learners to set life goals that are significant and purposeful. The evening would like to convey and affirm the message that it is possible to reach greatness by creating and crafting the dreams that are placed within a person.
The main focus of the event will be to facilitate a discussion between parents and their son’s about a purpose driven future based on the principles shared by some of the speakers. It promises to add value to parents and sons as individuals, but more so to the family relationships.


Date:
Tuesday, 12 September 2023

Time: 18:30 – 20:30

Venue: Paul Roos Centre

Cost: Free of charge

RSVP: Please click on the link to complete the Google Form by 6 September 2023: https://forms.gle/zYGdRiC9VZXURYXx6

___________________________________

 

Alle Graad 11 Ouers en u seuns word vriendelik uitgenooi tot ons DREAM BIG GELEENTHEID.

 

Hierdie geleentheid vorm deel van ons Engage Program en dit dien as ‘n voortsetting van die Rite of Passage-seremonie wat in u seun se graad 8-jaar plaasgevind het. Die Dream Big Geleentheid het die doel om leerders aan te moedig en inspireer vir die stelling van lewensdoelwitte wat betekenisvol en doelgerig is. Die aand wil graag die boodskap bevestig dat dit moontlik is om greatness te bereik deur die drome te volg wat in ‘n mens geplaas is. Die hoof fokus van die aand sal wees om ‘n gesprek te fasiliteer tussen ouers en hul seun in verband met ‘n doelgedrewe toekoms deur te verwys na beginsels wat uitgelig is deur van die sprekers. Die aand belowe om nie net waardevol te wees vir ouers en hul seuns as individue ie, maar ook vir die familie verhoudings.


Datum:
Dinsdag, 12 September 2023

Tyd: 18:30 – 20:30

Plek: Paul Roos Sentrum

Koste: Gratis 

RSVP: Kliek op die volgende link om Google Vorm te voltooi teen 6 September 2023: https://forms.gle/zYGdRiC9VZXURYXx6