Algemene Nuus / General News

Prestige Atletiekbyeenkoms 13 Feb 2024

Prestige Atletiekbyeenkoms 13 Feb 2024

Information for parents (Afrikaans volg hieronder):

Please drop off your son either at Markötter, Coetzenburg or on the Noordwal side of the river. There will be a large number of buses parked in front of the school, so please do not try to travel to the school on the morning of Prestige.

Tickets can be bought at Room 14 on Friday, 8 February 2024 and Monday, 12 February 2024 between 08:00 and 15:00. The purchases must be done in person and will be cashless (YOCO machine or Snapscan).

There are 250 entrance tickets and 100 parking tickets available, limited to TWO tickets and ONE parking ticket per person. Tickets will be sold at the gate on the day of Prestige.

Please arrange a lift for your son either from Dal Josaphat Stadium or from Paul Roos on the night of 13 February, as there are no buses from PRG to Strand/Somerset West or Durbanville after the end of the event. Your son MUST inform his register teacher if he is not travelling back with the buses.

Please do not park in front of the school on Tuesday night, as the buses will not be able to stop properly. Please park at Markötter, Coetzenburg or on the Noordwal side of the river.

The event will be streamed on Supersport Schools.

2024 Prestige Info Document for Learners Final

2024 Prestige Program

________________________

Inligting vir ouers:

Laai asseblief u seun af by Markötter, Coetzenburg of aan die Noordwalkant van die rivier. Daar sal ‘n groot aantal busse voor die skool geparkeer wees, so moet asseblief nie probeer om die oggend van die Prestige skool toe te ry nie.

Kaartjies kan op Vrydag 8 Februarie 2024 en Maandag 12 Februarie 2024 tussen 08:00 en 15:00 by kamer 14 gekoop word. Die aankope moet persoonlik gedoen word en sal kontantloos wees (YOCO-masjien of Snapscan).

Daar is 250 toegangskaartjies en 100 parkeerkaartjies beskikbaar, beperk tot TWEE toegangskaartjies en EEN parkeerkaartjie per persoon. Kaartjies sal op die dag van Prestige by die hek verkoop word.

Reël asseblief ‘n saamrygeleentheid vir u seun óf vanaf Dal Josaphat-stadion óf vanaf Paul Roos op die aand van 13 Februarie, aangesien daar geen busse vanaf PRG na Strand/Somerset-Wes of Durbanville na afloop van die byeenkoms ry nie. U seun MOET sy registeronderwyser inlig as hy nie met die busse terugry nie.

Moet asseblief nie Dinsdagaand voor die skool parkeer nie, aangesien die busse nie behoorlik sal kan stop nie. Parkeer asseblief by Markötter, Coetzenburg of aan die Noordwalkant van die rivier.

Die geleentheid sal op Supersport Schools gebeeldsend word.

2024 Prestige Info Document for Learners Final

2024 Prestige Program