Algemene Nuus / General News

Prestige reëlings vir Dinsdag 13 Februarie 2024

Prestige reëlings vir Dinsdag 13 Februarie 2024

Ouers moet asseblief kennis neem van die reëlings rondom parkering vir Dinsdag 13 Februarie 2024:

Laai asseblief u seun af by Markötter, Coetzenburg of aan die Noordwalkant van die rivier. Daar sal ‘n groot aantal busse voor die skool geparkeer wees, so moet asseblief nie probeer om die oggend skool toe te ry nie. Moet asseblief nie Dinsdagaand voor die skool parkeer nie, aangesien die busse nie behoorlik sal kan stop nie. Parkeer asseblief by Markötter, Coetzenburg of aan die Noordwalkant van die rivier.

Die skakel vir die uitsendings:

Oggend sessie:
https://live.supersportschools.com/events/65c6a5f3df71b1d7e1d49e69/

Middag sessie:
https://live.supersportschools.com/events/65c6a597d3201629a677bdd2/

Die skakel na die buslyste:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hkgm6SwRYY9LJ6teh06XulBKJE-hZ52/edit?usp=sharing&ouid=105617289951824644503&rtpof=true&sd=true