Algemene Nuus / General News

Rugby Inligtingsaand | Rugby Information evening

Rugby Inligtingsaand | Rugby Information evening

Geagte ouers

Ek wil U graag herinner aan die Rugby Inligtingsaand komende Donderdagaand, 8 Februarie om 18:30.
Neem ook asseblief kennis dat dit in die Japie Krige-saal gaan plaasvind en nie in die Sentrum nie.

Ons sal die inligting per navraag aan ouers stuur wat ver bly en nie die aand kan bywoon nie.

_____________________

Dear parents

I would like to remind you of the Rugby Information evening this Thursday, 8 February at 18:30.
Please also note that it will take place in the Japie Krige Hall and not in the Centre.

We will send the information on request to parents that lives far away and can’t attend.