Algemene Nuus / General News

2021 WKOD Handboeke / WCED Textbooks

2021 WKOD Handboeke / WCED Textbooks

Enige Grade 9 – 12 leerders wat nie in Desember handboeke afgehaal het nie, kan dit op die volgende dae afhaal: Vrydag, Maandag, Dinsdag, Woensdag (5 -10 Februarie) van 09:00 – 11:00.

__________________

Any Grade 9 – 12 learners who did not receive textbooks in December can collect their books on the following days: Friday, Monday, Tuesday, Wednesday (5 – 10 February) from 09:00 – 11:00.