Aansoekvorms / Application Forms

See attached the english version of the Prospectus and the application forms.

Please take note that the school application from must be completed. Thereafter you need to register the application on the WCED online system (available from 17 February 2020). https://admissions.westerncape.gov.za/

Prospectus 2020 (1)

Application Form English

Subject Choice Gr 8 and 9

Subject choice Grade 10 – 12

Confidential Report

Sien aangeheg die afrikaanse weergawe van die Prospektus en aansoekvorms.

Neem kennis dat die skool aansoekvorm voltooi moet word. Daarna moet u die aansoekvorm op die WKOD se aanlynstelsel (eers beskikbaar vanaf 17 Februarie 2020) registreer. https://admissions.westerncape.gov.za/

Prospektus 2020

Aansoekvorm Afrikaans

Vakkeuse Gr 8 en 9

Vakkeusevorm Gr 10 – 12

Vertroulike Verslag

 

Toelatingsbeleid / Admission Policy

ADMISSION POLICY

TOELATINGSBELEID

 

Geleentheid Trust Beursgeleentheid / Scholarship Opportunity