Betalings / Payments

SKOOLGELD / SCHOOL FEES 2022

R47 200 per jaar / per annum

Skoolrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 410142791

2022 PRG SKOOLFOOIE BETAALWYSE (1)

2022 PRG PAYMENT OF SCHOOL FEES

 

KOSHUISGELD / HOSTEL FEES – 2022

R55 000 per jaar / per annum

Koshuisrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium Koshuise
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 4051852991

2022 KOSHUIS BETAALWYSE

2022 PAYMENT OF HOSTEL FEES