Betalings / Payments

SKOOLGELD / SCHOOL FEES 2020

  • R41 200 per jaar
  • R4120 x 10 Feb – Nov

Skoolrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 410142791

Betaalwysevorms vir skoolfooie, wat deur alle ouers voltooi moet word, is aangeheg.

PAYMENT OF SCHOOL FEES 2020

BETAALWYSE PRG 2020

 

KOSHUISGELD / HOSTEL FEES – 2020

  • R51 000 per annum
  • R12 750 per term payable in advance

Koshuisrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium Koshuise
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 4051852991

Payment of hostel fees forms attached. All parents must complete the relevant form.

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2020

KOSHUIS BETAALWYSE 2020

PAYMENT OF HOSTEL FEES 2020 MATRICS

KOSHUIS BETAALWYSE 2020 MATRIEKS