Betalings / Payments

SKOOLGELD / SCHOOL FEES 2021

R43 500 per jaar / per annum

Skoolrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 410142791

2021 PRG BETAALWYSE

2021 PRG PAYMENT OF SCHOOL FEES

 

KOSHUISGELD / HOSTEL FEES – 2021

R51 550 per jaar / per annum

Koshuisrekeningbesonderhede:

Paul Roos Gimnasium Koshuise
ABSA Stellenbosch (632005)
Rekeningnommer: 4051852991

2021 KOSHUIS BETAALWYSE

2021 PAYMENT OF HOSTEL FEES