Algemene Nuus / General News

Huldeblyk aan John Galloway, oud-Rektor (1985 – 1992)

Die rektor, skool, oudskoliere en die PRG-gemeenskap spreek hiermee hulle innige meegevoel uit teenoor die eggenote, kinders en familie van mnr. John Galloway, oud-Rektor (1985 – 1992) wat op 10 Augustus 2021 in die ouderdom van 87 aan die nagevolge van Covid-19 oorlede is.

Mnr. Galloway word deur sy vrou – Amanda, vier kinders – Neill, Monty, Albert en Jonda, vyf kleinkinders en twee agterkleinkinders oorleef.

Na `n uitgebreide onderwysloopbaan is hy in 1985 aangestel as rektor by Paul Roos Gimnasium, ‘n pos wat hy tot sy aftrede in 1992 beklee het.

Tydens sy termyn het hy Paul Roos Gimnasium help groei tot `n buitengewone skool en het die leerders ‘n besonderse lojaliteit vir hulle skool ontwikkel.  Die dissipline in die skool was streng genoeg om te sorg dat die seuns altyd korrek opgetree het, maar elkeen is tog genoeg vryheid gegun om sy persoonlikheid te ontwikkel.  `n Gees van hardwerkendheid het onder sy leiding geskied, maar  wat tog ontspanne genoeg was om sonder ongebalanseerde druk te presteer.

Paul Roos Gimnasium se rykdom aan tradisies is onder sy leiding verder uitgebou en ‘n aantal nuwe tradisies het inslag gevind. Mnr. Galloway het sy stempel deeglik op die skool afgedruk en daarop aangedring dat die skoollied ook in Engels vertaal word.  In samewerking met Grey Kollege is daar tydens sy termyn die saadjie  vir die instelling van ‘n jaarlikse interskole-byeenkoms geplant en die vrugte hiervan word steeds gepluk.

Die leerders het soveel waardering vir hom gehad dat ‘n rektorstoga deur die matrieks van 1991 aan die skool geskenk is wat deur die destydse hoofseun, David-Pieter de Villiers, en onderhoofseun, Timothy Schultz, aan hom oorhandig is.

Na ‘n loopbaan van 34 jaar in die onderwys het die geliefde rektor  die skool verlaat met die wens dat die seuns gelukkig sou wees in hul toekomstige beroepe en met die oortuiging dat die skool ‘n stewige aandeel daarin sou hê.

Huldeblyke van sy kollegas en oud-leerlinge is ’n getroue weergawe van die tipe mens wat hy was:  ’n Ware heer en rolmodel.

’n Private verassingsdiens sal te Somerset-Wes gehou word.

Agtergrond

John Henry Galloway is op 6 Mei 1934 in Kaapstad gebore en het aan die Goodwood-Epping Hoërskool gematrikuleer.  Ná skool het hy eers gewerk en daarna aan die Universiteit Stellenbosch studeer. In 1955 het hy die BA-graad met Geskiedenis en Liggaamlike opvoeding as hoofvakke behaal en in 1956 verwerf die Sekondêre Onderwysdiploma en in 1963  B.Ed met Onderwysmetodiek as hoofvak.

Vanaf 1957 was hy aan  verskeie skole verbonde waar hy o.a. skoolhoof van Hoërskool Maitland (1977 – 1979); Hoërskool Eben Dönges (1980 – 1984) voor sy aanstelling  as Rektor van Paul Roos Gimnasium tot met sy uittrede in 1992 was. Vanaf Januarie 1994 tot September 1995 het hy die pos beklee as Direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum & Afrikaanse Taalmonument in die Paarl.