Studietye / Study Times

First study/prep: 18:45 – 19:45

 • 19:45 – 20:15 (break – Nova)
 • 19:45 – 20:00 (break – Prima)

Second study/prep: 20:15 – 21:15

 • 21:50 – 22:00 Quiet time for reflection
 • 22:00 – lights out

Extra studie: 14:30 – 15:30

 • Hierdie uur is `n ekstra studie-uur vir leerders wat ekstra tyd nodig het. Indien die ander kosgangers nie aan sport of verwante aktiwiteite deelneem nie, is hulle verplig om stilte te handhaaf in die koshuis gedurende hierdie tyd.

Verdere studie regulasies:

 • During examinations, normal study time will be extended to the afternoons.
 • Geen rondlopery of enige geraas word toegelaat tydens studie nie.
 • During study time the learner must be at his desk doing school work.
 • Geen besoekers word tydens studie-ure toegelaat nie.
 • Grade 9,10 and 11 must have their doors open while studying. The Grade 12 learners may close their doors.
 • Laatstudie slegs tot 23:30 by Prima en Prima Nova met die toestemming van die toesighoudende assistent.