Wasgoeddag / Laundry Day

Washuis Reëls

 • Nova wasgoed:  Maandag oggend voor skool inhandig en afhaal van skoon wasgoed Dinsdag na skool.
 • Prima wasgoed: Woensdag oggend voor skool inhandig en afhaal van skoon wasgoed Donderdag na skool.
 • Elke sak moet vergesel wees van ‘n ingevulde wasgoedlys (Daarsonder sal dit nie gewas word nie)
 • Alle klere moet duidelik gemerk wees (Naam, Van en Koshuisnaam P/N)
 • Sokkies moet omgekeer wees met naam na buite.
 • Geen ongemerkte en geleende klere sal gewas word nie.
 • Die waskamer sal  SLEGS  tussen 2nm en 3nm oop wees, sodat leerders hul skoon wasgoed kan kry.
 • Alle WASGOED-BRIEFIES moet saam met ‘n “koshuis tannie” nagegaan en ONDERTEKEN word voordat jy jou wasgoed mag neem.
 • Indien jy iemand stuur om jou wasgoed te gaan haal , neem HY verantwoordelikheid daarvoor.
 • Indien daar  “DRINGENDE” wasgoed (bv sportdrag) is, moet dit so aan die washuis verduidelik word, sodat dit EERSTE gewas kan word.
 • Geen ongemerkte klere sal gewas word nie!!
 • Moet ASB nie met ‘n  “ballpoint” pen merk nie, want dit was uit.
 • Kliek hier vir die wasgoedlys.