Koshuisnuus / Hostel News

PRG-Koshuisdans / Hostel dance 2022

Prima en Prima Nova het Donderdagaand, 4 Augustus, hul jaarlikse koshuisdans by Markötter gehou. Dit was ‘n gesellige geleentheid waar die koshuisseuns en hulle metgeselle heerlik kon dans, eet en gesels.

________________________

Prima and Prima Nova held their annual hostel dance, Thursday evening 4 August, at Maröktter. It was a joyful event for the hostel boys to entertain their dates on the dance floor, with good food and pleasant conversations.