Algemene Nuus / General News

Rite of Passage Engage-aand vir Graad 8 seuns

Rite of Passage Engage-aand vir Graad 8 seuns

Geagte Graad 8 ouers van 2023

Dit is met groot opgewondenheid dat ek u uitnooi na vanjaar se Rite of Passage Engage-aand vir Graad 8 seuns en hul ouers. Soos u weet is u seun besig om ‘n jong man te raak, en die aand is waar julle as ouer(s) die geleentheid kry om jul seun te bevestig in wie hy is en bemagtig vir dit wat kom. ‘n Seun het nodig om sekere goed te hoor voor hy met selfvertroue hierdie fase ingaan.

Datum: Dinsdag 24 Oktober 2023
Tyd: 18:30 – 21:00
Plek: Paul Roos Sentrum
Koste: Gratis

RSVP: Voltooi asseblief die registrasievorm deur op die skakel te volg voor 20 Oktober.  https://forms.gle/vRggUm17m2DxdadD9

_______________________

It is with great excitement that I extend an invitation to you to this year’s Rite of Passage Engage evening for boys and their parents. As you know your boy is busy becoming a young man and this is an evening where you as parent(s) establish your son in his identity and empower him for that which is to come. There are some things your son needs to hear to enter this phase with self-confidence.

Date: Tuesday 24 October 2023
Time: 18:30 – 21:00
Venue: Paul Roos Centre
Cost: Free of charge

RSVP: Complete the registration form by following the link before 20 October.
https://forms.gle/vRggUm17m2DxdadD9