Toneel / Acting

PRG Kultuur word met trots geborg deur:

PRG Culture is proudly sponsored by:

Ondersteunende borg | Supporting Sponsor

Sedert 2013 staan Mnr Jan-Hendrik Opperman  aan die stuur van die Paul Roos Toneelgroep. Jaarliks kry tientalle seuns die geleentheid om aan die hand van ‘n PRG-eie produksie  teatertegnieke aan te leer, van toneelspel tot verhoogbestuur. Toneel bied hul verder die geleentheid om vaardighede aan te leer soos om binne ‘n ensemble te kan werk en om met selfvertroue voor ‘n gehoor te kan optree.